Zavrsen C.A.C. U Bajmoku

15. Aprila tekuce godine, odrzana je Nacionalna izlozba pasa svih…