Šalje se...
Sudije

Uskoro!

Participacija
  • 2400 dinara vlasnik koji prijavi 4 psa, četvrtu prijavu plaća 1000 dinara. 
  • Stranci 40 eura

Žiro račun za uplate:
170-0030034222000-22

Podaci o organizatoru

KD Stara Pazova

Stara Pazova, Srbija

Podaci o psu

Podaci o odgajivaču

Podaci o vlasniku

Odgajivač je vlasnik

Dodatne opcije

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.