27.5.2023, 10:00h

C.A.C. Jastrebac Blace

Šalje se...
Sudije

Uskoro!

Podaci o organizatoru

KD Jastrebac

7. Jula 1, Blace, Srbija

Podaci o psu

Podaci o odgajivaču

Podaci o vlasniku

Odgajivač je vlasnik

Dodatne opcije

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.

Molimo vas da postavite samo važeće dokumente, a ne fotografije pasa ili drugih objekata. Svaka aplikacija prolazi kroz detaljnu kontrolu.